PRIVACYVERKLARING

Bohemian chique, verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd.
 
Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie.
Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen.
De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.
 
Bohemian chique handelt binnen de kaders van de wet. In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen.
 
Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU.
De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Tenslotte is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om contact op te nemen met Bohemian chique, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Lees deze privacyverklaring goed door zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
De functie van privacyofficer wordt vervuld door de heer P. van Neerven, en is te bereiken via het e-mailadres: patrickvanneerven@hotmail.com

Contactgegevens: 

Bohemian chique verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
 
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Mobiele telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Surfgedrag
  • Overige gegevens die u actief verstrekt aan ons

Bohemian chique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
Bohemian chique verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Als u toestemming heeft gegeven via het contactformulier of op eigen initiatief.
Om goederen en diensten bij u af te leveren middels een overeenkomst.
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings na het verlenen van toestemming van u.
Voor Werving en Selectie voor het vervullen van vacatures waarbij u op eigen initiatief dus met toestemming uw sollicitatiebrief en CV naar ons toe stuurt.
Bohemian chique analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Uw toestemming geeft u middels de cookiemelding bij uw eerste bezoek aan onze site en kunt u weer intrekken via de cookieverklaring.
Bohemian chique volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
Bohemian chique maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is.
Dit houdt in dat Bohemian chique bijvoorbeeld niet aan profiling doet.
Bohemian chique verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Bohemian chique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Bohemian chique heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.
Bohemian chique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Tevens hebben we onze website versleuteld met een SSL certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@Bohemianchique.nl.

De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
Bohemian chique heeft de bewaartermijnen vastgesteld in haar verwerkingsregister. Eenmaal gegeven toestemming voor verwerking van gegevens kunt u altijd weer intrekken als u dat wilt. Voor aanvullende toelichting verwijzen wij naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Bohemianchique.nl dan verwijderen wij deze informatie.
 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt.
Daarnaast zijn er statistiek-cookies die gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. We gebruiken voorkeur-cookies die helpen om uw voorkeursinstellingen te onthouden. En als laatste plaatsen we marketing-cookies die uw surfgedrag bijhouden.
Bij uw eerste bezoek hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich weer afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bohemian chique en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek of bezwaar sturen naar info@Bohemianchique.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Bohemian chique vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent.
 
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Bohemian chique dan kunt u met ons contact opnemen via info@Bohemianchique.nl of bellen met 06-11481260.
Mochten we er desondanks niet uitkomen dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze verklaring kan aangehaald worden als Privacyverklaring Bohemian chique en is in werking getreden op 5 mei 2021. Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website wordt altijd de meest recente privacyverklaring beschikbaar gesteld.
 
Deze privacyverklaring vervangt eventuele vorige versies.
 
[huidige versie 1.1 – mei 2021]
182273180_2839806676293284_3208307969781